Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Ευκαιρία για ενδοσκοπηση

ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.  ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτῆς. ........." (Λουκ. Κεφ. 10ο, 38-42)
Το  χθεσινό ευαγγέλιο δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε κάποια στάση και πρακτική στη ζωή μας ερμηνεύοντας την απάντηση του Ιησού στη μαρθα που του παραπονέθηκε γιατί η αδελφή της δεν την βοηθά στη διακονία αλλά κάθεται και ακούει το λόγο του. Της απήντησε πως η Μαρία επέλεξε το σωστό, δεν αναλωνεται στα δευτερεύοντα,στα τυπικά,στα επουσιώδη αλλά επέλεξε τη σωστή στάση.ποσο καλυτερη θα ήταν η ζωή μας αν υπηρετουσαμε τις σωστές προτεραιότητες  και αφαιρούσα με από τη σκέψη και τη ζωή μας τα μικρουλικα,ψυχοβορα και ασήμαντα.Αν μπορούσαμε να επαναϊεραρχησουμε αξίες και ήθη και να αγαπησουμε τον εαυτό μας.Το ¨ αγαπα τον πλησίον σου ως εαυτόν ¨ προϋποθέτει το να αγαπάς τον εαυτό σου,να  του αναγνωριζεις πως έχει δικαιώματα ,δικαίωμα επιλογής,δικαίωμα να διαχειρίζεται το χρόνο,τις επιθυμίες του,τα βαθύτερα ¨θελω¨ του.οι κοινωνικές συμβάσεις ,η διακονία γίνεται καταναγκασμος,στέρηση ελευθερίας . Η μέριμνα συχνά γίνεται ¨τυρβη¨ και τότε χάνεται η απαραίτητη περισυλλογή ,ενδοσκοπηση,η γονιμοποιος μοναχικοτητα του βίου.Αυτη η περισπαση ,ο αποπροσανατολισμός από την ουσία μας οδηγεί να ζούμε για τους άλλους,για τους τύπους και χάνεται ¨η Αγαθη μεριδα¨